Thursday, October 8, 2009

renungkan...

Janganlah engkau berteman dengan seseorang, yang sekiranya persahabatan itu tidak dapat menolongmu selepas mati kelak.

Seseorang bertanyakan kepada Malik bin Dinar :"mengapa anda tidak tidur?" Dia menjawab :"Aku tidak tahu bila turunnya berkat ke atasku.Aku khuatir jika berkat itu turun ketika aku tidur, maka terlepaslah ia daripadaku".

Jangan tinggalkan amalan agamamu kerana takutkan kepada musuh yang menggangumu, bahkan mereka itu menganggu Allah.

Seseorang datang mengadu kepada hasa bahawa hatinya telah menjadi keras.Hasan berkata: "Hendaklah engkau selalu menghadiri majlis-majlis zikir dan menyantuni anak-anak yatim.
Kubur adalah akhirat dunia dan permulaan akhirat.


pesan terhadap diri saya..^_^

No comments:

Post a Comment