Wednesday, October 21, 2009

hikmah berkasih sayang

Daripada Abdullah bin Mas'ud r.a., Nabi SAW bersabda: "Seseorang itu adalah bersama orang yang ia kasihi."
(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)


Penjelasan:-
Sesiapa yang mengasihi suatu golongan dengan ikhlas ia akan dihimpunkan bersama mereka. Sekalipun amalannya tidak menyamai mereka, tetapi hatinya telah mendekati. Kemungkinan kasih sayang itu mendorongnya untuk melakukan amalan yang sama.
('Aun al-Ma'bud)

No comments:

Post a Comment